CULTURAL


Metodologia per a una excavació afectiva d'un lloc. El tercer punt de vista ens facilita situar-nos en l'entorn modern del lloc, acostar-nos a les històries contemporànies, tradicions, rituals i costums que donen forma i ordenen el calendari dels quals l'habiten, visiten i l'imaginen, històries que s'intercanvien, camins que es creuen, uneixen o separin.amb el suport