MITOLÓGIC


Metodologia per a una excavació afectiva d'un lloc. El segon punt busca trobar els marcs que acullen cada imatge que es reprodueix en el paisatge. Els fets per si sols no tenen significat necessiten uns contexts per a aconseguir-lo, però aquests contextos a mesura que creixen al pas del temps es fan difusos i misteriosos.amb el suport